การทำ SEO ทำอย่างไร

การทำ SEO ทำอย่างไร

การทำ SEO ทำอย่างไร
การทำ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ บนหน้าค้นหาของ Search Engine โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา

มี 2 องค์ประกอบหลัก

1. On-page SEO เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ในตัวมันเอง

Keyword research ค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ
Keyword optimization ใส่ Keyword ใน Title, Description, Content, Heading, Alt Text
Content optimization เขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ informative และ SEO-friendly
Technical SEO ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ ความเร็ว ความปลอดภัย
2. Off-page SEO เป็นการสร้าง backlinks จากเว็บไซต์อื่น

Guest blogging เขียนบทความบนเว็บไซต์อื่น
Social media แชร์เนื้อหาบน Social Media
Link building ติดต่อเว็บไซต์อื่นเพื่อขอแลกเปลี่ยน backlinks
Influencer marketing ทำงานร่วมกับ Influencer
เครื่องมือ

Google Search Console
Google Analytics
SEMrush
Ahrefs
Moz
แหล่งข้อมูล

https://www.marketingoops.com/: https://www.marketingoops.com/
https://www.thedigitaltips.com/: https://www.thedigitaltips.com/
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/7-steps-online-marketing.html: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/7-steps-online-marketing.html
ตัวอย่าง

เขียนบทความ informative เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ ๆ ในธุรกิจของคุณ
ใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้อง
ปรับแต่ง On-page SEO
ทำ Off-page SEO
วิเคราะห์ผลลัพธ์
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม